Belrobotics football

Meesterlijk op voetbalvelden

 
constant mulching Back to ongeëvenaarde kwaliteit

Gewoonlijk groeit het gras op amateur- en gemeentelijke voetbalvelden met 40 mm per week en op professionele voetbalvelden zelfs met 80 mm per week. De BIGMOW laat zich niet van de wijs brengen door dat groeitempo: het ‘constant mulching’-maaiprincipe is een echte revolutie voor het onderhoud van voetbalvelden. De BIGMOW draagt bij tot het creëren van een volkomen uniform speelveld waarop alle spelers, ongeacht hun niveau, zich ten volle kunnen uitleven.

DSC06535.herbe.CMYK

Constant mulching

Afhankelijk van de geprogrammeerde tijdschema’s en de te maaien oppervlakte bewerkt de BIGMOW het volledige grasveld 3 tot 5 keer per week. Alleen het bovenste gedeelte van het gras wordt gemaaid. De afgemaaide grassprieten zijn slechts enkele millimeter lang en dringen in de bodem door die ze aldus op 100% natuurlijke wijze bemesten. Dat kort en glad maaien legt niet de minste vorm van druk op het gazon, dat het zichtbaar beter stelt. Onkruid heeft een grondige hekel aan regelmatige maaibeurten en vlucht weg van deze voor zijn ontwikkeling ongunstige omgeving. Het grasveld is klaar om de spelers in de beste omstandigheden te ontvangen.

DSC06745.CMYK

Traditionele mulching

Bij wekelijkse maaibeurten met een klassieke grasmaaier hebben de afgesneden grassprieten een lengte van meerdere centimeters. Die maairesten zijn te omvangrijk om snel te rotten en zich in natuurlijke meststoffen om te zetten. Als dat maaisel niet wordt verzameld en afgevoerd, ontbindt het ter plaatse en ontstaan er gladde zones die gevaarlijk zijn voor de spelers en bevorderlijk zijn voor de groei van allerhande onkruid, mos en zwammen.

herbe1
Sans-titre-2

Typographiste & Dynamite © 2012 - 2020