Belrobotics football

Meesterlijk op voetbalvelden

 
minder onderhoud

De BIGMOW staat borg voor onberispelijke, goedkope en milieuvriendelijke maaibeurten. De robotmaaier helpt ook de gebruikelijke behandelingen en zorgen drastisch te verminderen en draagt aldus bij tot het verlagen van de totale onderhoudskosten van voetbalvelden.

 • DSC06368.mauvaiseherbe.CMYKOnkruidMore
 • danger.CMYKChemische meststoffenMore
 • scarification.CMYKVerluchtenMore
 • taupes.CMYKMollenMore
 • big.mower.CMYKBodembeschadigingMore
 • herbe.malade.CMYKZiektesMore
 • coring.CMYK.corrAfvoerenMore
 • sprinkler.CMYKSproeienMore
 • coring.CMYK.corrKernenMore
 • DSC06543.CMYKBeschadiging
  van de directe
  omgevingMore
 
Gemakkelijker

De BIGMOW is de beste assistent van de groundkeepers.

ISS 1009 00254.CMYK

De BIGMOW maakt het leven gemakkelijker More

Seizoenspieken zijn afgevlakt More

DSC06171.Bussen.CMYK

Georg Schrodi en Josef Weidelener, groundkeepers in Bussen (Duitsland)

De BIGMOW maakt ons leven gemakkelijker en heeft tot gevolg dat het onderhoudswerk minder lastig wordt. We kunnen de tijdwinst investeren in taken die we in het verleden verwaarloosden wegens tijdsgebrek: onderhoud van de gebouwen, schade herstellen, lijnen trekken ... Vandaag vragen we ons zelfs af hoe we werkten toen we nog geen BIGMOW hadden!

Typographiste & Dynamite © 2012 - 2024