Belrobotics football

Fotbollsplanen har funnit sin överman

 
mindre underhåll

BIGMOW klipper gräset jämnt, billigt och miljövänligt. Den reducerar även vanlig behandling och vård väsentligt och bidrar därmed till att fotbollsplanens totala underhållskostnader sjunker.

 • DSC06368.mauvaiseherbe.CMYKOgräsMore
 • danger.CMYKKemisk gödselMore
 • scarification.CMYKLuftningMore
 • taupes.CMYKMullvadMore
 • big.mower.CMYKSkador på markenMore
 • herbe.malade.CMYKSjukdomMore
 • coring.CMYK.corrBortforslingMore
 • sprinkler.CMYKBevattningMore
 • coring.CMYK.corrVertikalskärningMore
 • DSC06543.CMYKSkador på
  omgivningenMore
 
Lättare

BIGMOW är vaktmästarens bästa medhjälpare.

ISS 1009 00254.CMYK

BIGMOW förenklar livet More

Jämna ut säsongsvariationer More

DSC06171.Bussen.CMYK

Georg Schrodi och Josef Weidelehner, vaktmästare i Bussen (Tyskland)

BIGMOW förenklar livet åt oss och gör underhållsarbetet mindre tungt. Den tid vi vinner kan satsas på arbete som förr försummades av tidsbrist: underhåll av byggnader, reparation av skador, linjering... Vi undrar till och med hur vi klarade oss innan BIGMOW!

Typographiste & Dynamite © 2012 - 2019