Belrobotics football

Fotbollsplanen har funnit sin överman

 
50 % besparing

De största besparingarna More

  • Energiförbrukning
  • Inget gräsklipp att samla upp, hantera och forsla bort
  • Tidsvinst och besparingar på fordon och bränsle, då gräsklipparen inte behöver transporteras mellan spelplanerna
  • Arbetskraftskostnader
  • Ytterligare kostnader som minskas: luftning, vertikalskärning, bevattning, kemisk gödning, ogräsbehandling m.m.
laptop.CMYK

More Vårt kostnadsanalysprogram beräknar förväntade besparingar

 
DSC06317.Autriche.CMYK

Silvia Gierlinger, Gartenservice Günter Gierlinger (Steyregg, Österrike)

Vårt lilla familjeföretag inom grönyteskötsel underhåller flera fotbollsplaner. Tack vare BIGMOW har våra kostnader sjunkit kraftigt. Underhållskontrakt som förr var blygsamt lönsamma ger idag god avkastning. Klubbarna är nöjda och vi har kunnat förhandla oss till kontraktsförlängningar. Vi använder mindre kemisk gödsel vilket ger både ekonomiska och miljömässiga fördelar. Den personal som förr klippte gräsplanerna finns idag tillgänglig för annan verksamhet. Vi kan komma in på nya marknader utan att anställa ny personal.

Typographiste & Dynamite © 2012 - 2024