Belrobotics football

Football pitches have found their master

 
50 % besparelse

De vigtigste besparelser More

  • Energiforbrug
  • Ingen græsopsamling, behandling og bortskaffelse af græsaffald
  • Tid, transport- og brændstofomkostninger spares i forbindelse med flytning af græsklipperen mellem forskellige baner
  • Arbejdsløn
  • Eliminering / reduktion af ekstraomkostninger: Vertikalskæring, prøvetagning, vanding, kunstgødning, ukrudtsfjerning osv.
laptop.CMYK

More Vores omkostningsanalyseprogram gør det muligt for dig at vurdere, hvor meget du sparer.

 
DSC06317.Autriche.CMYK

Silvia Gierlinger, Gartenservice Günter Gierlinger (Steyregg, Oberösterreich)

Vores lille familievirksomhed vedligeholder adskillige fodboldbaner. BIGMOW gør, at vi kan reducere vores driftsomkostninger betydeligt. Det, der før var urentable vedligeholdelseskontrakter, genererer nu en rentabel indkomst, og på grund af at klubberne er så tilfredse, har vi opnået flere kontraktforlængelser. Den mindskede brug af kunstgødning giver finansielle og økonomiske fordele. Personale, der tidligere var optaget af græsklipning, er nu ledige til at varetage andre opgaver, og det har givet os mulighed for at gå ind på nye markeder uden at behøve ansætte flere folk.

Typographiste & Dynamite © 2012 - 2024