Belrobotics football

Fotbollsplanen har funnit sin överman

 

Fotboll & BIGMOW
the dream team

Gräsklipparroboten BIGMOW klipper sportanläggningars gräsmattor automatiskt. Gräsmattans kvalité förbättras på naturlig väg och stora besparingar kan göras.

  • Gräsets klippkostnad sjunker med 50 % More
  • Utmärkt spelunderlag i gott skick till lägre kostnad More
  • Lättare underhåll More
  • Miljövänligt More
  • Mer njutbart för spelarna More
  • Total säkerhet More

Typographiste & Dynamite © 2012 - 2022